Kierunki Kształcenia

 Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

Przedmioty rozszerzone

 • język angielski
 • geografia

Zajęcia dodatkowe

 • samoobrona, basen, strzelnica, obozy szkoleniowo - kondycyjne, zajęcia z kryminalistyki

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • biologia
 • chemia

Zajęcia dodatkowe

 • laboratoria biologiczne, chemiczne i fizyczne, warsztaty z pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, angielski zawodowy

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • język angielski
 • język polski

Zajęcia dodatkowe

 • warsztaty językowe, wirtualne przedsiębiorstwo, elementy marketingu i zarządzania

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • język polski
 • język angielski

Zajęcia dodatkowe

 • warsztaty dziennikarskie, zajęcia z teorii kultury, filozofii ,interpretacji różnorodnych tekstów w tym filmowych

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • chemia
 • język angielski

Zajęcia dodatkowe

 • podstawy analityki chemicznej, pracownia technik laboratoryjnych, pracownia podstaw technologii chemicznej, tematyczne wycieczki do zakładów przemysłowych

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • język angielski
 • biologia

Zajęcia dodatkowe

 • wizaż i kreowanie wizerunku w formie warsztatowej, podstawy dermatologii, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, certyfikaty z zakresu kosmetologii

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • chemia
 • biologia

Zajęcia dodatkowe

 • język łaciński medyczny, elementy anatomii i fizjologii człowieka, analiza produktów leczniczych i medycznych, technika sporządzania leków, zajęcia z zakresu farmakologii

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • informatyka

Zajęcia dodatkowe

 • projektowanie i tworzenie aplikacji desktopowych i mobilnych, stron i aplikacji WWW, baz danych, warsztaty z robotyki, zarządzanie bazami danych, podstawy algorytmiki, akademia CISCO, koło webmasterskie

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • informatyka

Zajęcia dodatkowe

 • warsztaty z robotyki, akademia CISCO, kursy programowania

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • geografia

Zajęcia dodatkowe

 • grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje Flash, warsztaty z fotografii

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • język angielski

Zajęcia dodatkowe

 • grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje flash

Czytaj więcej


Przedmioty rozszerzone

 • geografia

Zajęcia dodatkowe

 • programowanie obrabiarek CNC, kursy AutoCAD, kursy operatora wózków jezdniowych

Czytaj więcej


Zajęcia dodatkowe

 • programowanie obrabiarek CNC, kursy operatora wózków jezdniowych, obsługi programów komputerowych do projektowania mebli

Czytaj więcej


Zajęcia dodatkowe

 • programowanie obrabiarek CNC, kursy operatora wózków jezdniowych, obsługi programów komputerowych do projektowania mebli

Czytaj więcej