Projekty

Zawód – to dobry kierunek

Od  lat  staramy się aby  kształcenie zawodowe w naszej szkole byto najwyższej jakości, z sukcesem aplikujemy o fundusze europejskie, dzięki  którym  systematycznie realizujemy  założony sobie cel. Tworzymy nowoczesną bazę poprzez  wyposażanie pracowni zawodowych, ale przede wszystkim stwarzamy naszym uczniom  możliwości inwestowania w siebie - zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągania sukcesu zawodowego.

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym realizuje wiele projektów wspartych ze środków Unii Europejskiej m.in. „PODKARPACIE  STAWIA NA ZAWODOWCÓW”; to bardzo ciekawa i bogata oferta dla uczniów.
Oferujemy bezpłatne Kursy zawodowe:

 • Operator  obrabiarek  sterowanych numerycznie CNC,
 • Europejski Certyfikat  umiejętności komputerowych ECDL.
 • Grafika komputerowa i inżynierska - AutoCad,
 • Tworzenie projektów przestrzennych - wizualizacja mebli i wnętrz,
 • Operator - kierowca wózków jezdniowych,
 • Język  angielski zawodowy  branża:
  • informatyka,
  • reklama,
  • poligrafia.

Dajemy  również  możliwości   uczestnictwa w praktykach zawodowych w renomowanych  firmach i przedsiębiorstwach. Nową  formą  wsparcia zaoferowania najlepszym uczniom są 1-miesięczne staże zawodowe podczas których młody człowiek otrzymuje, stypendium w wysokości 1.000 zł.
Od  2013  r. organizujemy  również zawodowe staże zagraniczne w Irlandii. Ze
środków programu Leonardo da Vinci udało się wyjechać grupie 20 uczniów  na czterotygodniowe i dziewięciotygodniowe staże. Takie wyjazdy są poprzedzone bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego.   Pokrywamy wszystkie koszty związane z odbyciem stażu (przygotowania, transportu, zakwaterowania, wyżywienia  i ubezpieczenia  oraz  opieki i  kieszonkowego). W  tym    roku   również aplikujemy  do  Programu Erasmus+, który również  daje  możliwość wyjazdu naszym uczniom na staże do Irlandii.

Szkoła zawodowa  to  szkoła dobrego wyboru  -  wybierz  Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym