Terminy postępowania rekrutacyjnego
w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych

 

nabór 2024/25

 

 

13 maja – 14 czerwca   (do godz. 15:00)

 

Złóż wniosek o przyjęcie do naszej szkoły.

UWAGA! Na wniosku muszą znajdować się podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych

 

21 czerwca – 7 lipca   (do godz. 15:00)

 

Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęcia, skrócony odpis aktu urodzenia, kartę zdrowia.

 

16 lipca

 

Sprawdź na listach czy zostałeś zakwalifikowany do naszej szkoły

 

13 maja – 16 lipca

 

Odbierz od nas skierowania na badania lekarskie (dotyczy technikum i szkoły branżowej)

 

16 lipca – 18 lipca   (do godz. 15:00)

 

Jeśli zostałeś zakwalifikowany złóż oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zrobiłeś tego wcześniej

 

19 lipca

 

Sprawdź na listach czy zostałeś przyjęty do szkoły

 

24 lipca – 9 sierpnia

 

Jeśli nie zostałeś przyjęty, sprawdź czy prowadzimy rekrutację uzupełniającą