Terminy postępowania rekrutacyjnego
w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych

 

nabór 2023/24

 

 

15 maja – 16 czerwca   (do godz. 15:00)

 

Złóż wniosek o przyjęcie do naszej szkoły.

UWAGA! Na wniosku muszą znajdować się podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych

 

23 czerwca – 10 lipca   (do godz. 15:00)

 

Uzupełnij wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz 2 zdjęcia, skrócony odpis aktu urodzenia, kartę zdrowia.

 

17 lipca

 

Sprawdź na listach czy zostałeś zakwalifikowany do naszej szkoły

 

15 maja – 18 lipca

 

Odbierz od nas skierowania na badania lekarskie (dotyczy technikum i szkoły branżowej)

 

17 lipca – 21 lipca   (do godz. 15:00)

 

Jeśli zostałeś zakwalifikowany złóż oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zrobiłeś tego wcześniej

 

24 lipca

 

Sprawdź na listach czy zostałeś przyjęty do szkoły

 

25 lipca – 11 sierpnia

 

Jeśli nie zostałeś przyjęty, sprawdź czy prowadzimy rekrutację uzupełniającą