Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. ks. Bronisława Markiewicza

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej Zespół Szkół Zawodowych) w Miejscu Piastowym ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. W naszej szkole zdobyło zawód kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Położenie szkoły jest bardzo dogodne, gdyż znajduje się ona przy głównej trasie wiodącej z Krosna do Rymanowa, Sanoka oraz z Rzeszowa do Barwinka i nie ma problemów z dojazdem. Ponadto uczniowie z odległych miejscowości mogą zamieszkać w naszym internacie szkolnym.

W chwili obecnej szkoła liczy ponad 600 uczniów, którzy kształcą się w:

 • Liceum Ogólnokształcącym:
  • Medialno-Dziennikarskim
  • Językowo - Biznesowym
  • Promedycznym
  • Mundurowo - Administracyjnym
 • Technikum:
  • Petrochemicznym
  • Informatycznym,
  • Organizacji Reklamy,
  • Technologii Drewna,
  • Cyfrowych Procesów Graficznych
 • Branżowej Szkole I Stopnia
  • Stolarz,
  • Tapicer

Szkoła prowadzona jest przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Księża Michalici) ale nadal jest Szkołą Publiczną z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, np:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnego dostępu,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z prawem oświatowym,
 • realizuje programy nauczania zgodne z prawem oświatowym,
 • realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania,
 • umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.

Cytaty

“Troska o wychowanie dzieci i młodzieży …
Odmieni oblicze ziemi”
Bronisław Markiewicz
“Taki będzie wkrótce naród, jaką sobie wychowamy młodzież,”
Bronisław Markiewicz

Historia

Przeszło 100 lat temu, dokładnie w 1903 roku bł. Bronisław Markiewicz – Kaplan i charyzmatyczny pedagog rozpoczął swoja działalność wychowawcza i oświatowa w Miejscu Piastowym. Młodzi ludzie, pod jego ojcowskim okiem, uczyli sie tutaj kaletnictwa, introligatorstwa, kowalstwa, szewstwa i wielu innych zawodów.

Czytaj więcej