Branżowa Szkoła I Stopnia Stolarz

Zadbaj o swoją przyszłość – stwórz nowy wymiar tradycji!

Jest to zawód z tradycjami w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Nauczanie tego kierunku trwa od momentu założenia szkoły przez błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza.
Absolwenci nie mieli i nadal nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Są zatrudniani w zakładach branży drzewnej w naszym regionie, w Polsce oraz w całej Europie. Mogą pracować nie tylko w zakładach stolarskich produkujących meble, okna lub drzwi, ale również w budownictwie. Po zdobyciu uprawnień zawodowych mogą również podjąć własną działalność gospodarczą (otworzyć własny warsztat usług stolarskich).
Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne odbywają się w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie nie muszą poszukiwać zakładów w celu odbycia zajęć praktycznych, które są prowadzone w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne maszyny i urządzenia.
Kształcenie praktyczne dostosowane jest do potrzeb współczesnego rynku pracy.
Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy w naszym regionie, w których uczniowie mają możliwość realizacji praktyk zawodowych i stażów. Po zakończeniu nauki absolwenci często otrzymują oferty pracy z renomowanych firm i fabryk mebli. W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie mogą uzyskać bezpłatnie dodatkowe uprawnienia dzięki realizowanym projektom z UE np. operatora wózków jezdnych czy obsługi obrabiarek numerycznych CNC.
Uczęszczanie do MZSP to nie tylko nauka, ale również możliwość rozwoju własnych zainteresowań w różnego rodzaju kolach pozalekcyjnych oraz przez udział w konkursach. Nasza placówka współpracuje ze szkołą w Preszowie na Słowacji. W ramach tej współpracy odbywa się wymiana międzyszkolna, podczas której uczniowie zdobywają podstawy ciesielstwa.


Kwalifikacja:

  • wytwarzanie wyrobów stolarskich,

Zajęcia dodatkowe:

  • programowanie obrabiarek CNC, kursy operatora wózków jezdniowych, obsługi programów komputerowych do projektowania mebli
Przygotuj podanie online