Technikum Informatyczne

Informatyka to kreowanie przyszłości, którą tworzysz Ty!

W dobie współczesnej informatyzacji coraz większego znaczenia nabiera umiejętność posługiwania się technologią informacyjną. Na rynku pracy poszukiwane są osoby posiadające wiedz zakresu obsługi komputera, przetwarzania informacji, zarządzania bazami danych, administrowania sieciami komputerowymi oraz projektowania aplikacji internetowych. W efekcie kształcenia uczniowie zdają egzaminy kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie tytułu „Technik informatyk”.
W ramach kwalifikacji „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” uczniowie naszej szkoły zapoznają się z ogólną budową i zasadą działania komputera oraz wybranymi systemami operacyjnymi. W laboratorium urządzeń techniki komputerowej składają komputery z podzespołów, wdrażają i konfigurują systemy operacyjne takie jak: Windows, UNIX/Linux.
Popularny współcześnie zawód to administrator sieci komputerowych, który jest ciągle poszukiwanym specjalistą ze względu na spore wymogi i niedobór kadr w tym zakresie. Administrator powinien posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu projektowania i budowy lokalnych sieci komputerowych oraz sieci Internet, praktyczną zdolność administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server, UNIX/Linux, Novell NetWare.
Wszystkie te umiejętności uczniowie nabywają w ramach kwalifikacji „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci”. Od kilku lat na rynku istnieją szkoły średnie, a wśród nich nasza placówka, które dają możliwość zdobycia zawodu webmastera, czyli administratora stron lub serwisów internetowych. W zestawie podstawowych przedmiotów realizowanych w ramach kwalifikacji „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami znajdują się języki i technologie tworzenia aplikacji internetowych (np. HTML, CSS, Java, JavaScript, PHP, ASP) oraz aplikacje do projektowania graficznego stron internetowych (np. Photoshop, CorelDraw). Ponadto uczniowie nabywają umiejętności tworzenia baz danych oraz administrowania systemami bazodanowymi.

Nasza szkoła posiada bogato wyposażone pracownie pozwalające kształcić przyszłych informatyków na najwyższym poziomie. Posiadamy m.in. nową pracownię sieci komputerowych CISCO, laboratorium robotyki i mechatroniki oraz urządzeń techniki komputerowej i systemów operacyjnych.
Na uwagę zasługuje wysoko wykwalifikowana kadra. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia w naszej placówce jest Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych tworzony przez magazyn Perspektywy oraz dziennik „Rzeczpospolita”. W rankingu tym Technikum informatyczne przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym znalazło się od 2012 do 2016 roku wśród 100 miejscu w kraju, na Podkarpaciu oraz w powiecie krośnieńskim i mieście Krośnie.

Na tak dobrą pozycję składają się wyniki z matur, egzaminów zawodowych oraz ocena uczelni wyższych. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w różnego rodzaju kolach zainteresowań. Reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach informatycznych, plasując się na czołowych pozycjach.
Prestiżu informatykom dodają renomowane firmy sieciowe, takie jak np. Cisco. Firma ta zorganizowała ogólnoświatową sieć tzw. Akademii Cisco przy uczelniach, gdzie szkoli świetnych fachowców i nadaje im tytuł inżyniera Cisco honorowany na całym świecie. Akademia jest dostępna również w naszej szkole.


Kwalifikacje:

  • Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Proponowane rozszerzenia:

  • informatyka,
  • matematyka
  • fizyka

Proponowane uzupełnienie::

  • historia i społeczeństwo

Zajęcia dodatkowe:

  • Kursy Webmasterskie, warsztaty z robotyki, akademia CISCO, kursy programowania
Przygotuj podanie online