Liceum Ogólnokształcące Medialno-Dziennikarskie

Jeśli masz wrażliwość humanisty, dociekliwość filozofa, wnikliwość dziennikarza ten kierunek jest dla Ciebie. W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu zagadnień z języka polskiego, historii, filozofii oraz języków obcych. Przygotowujemy młodzież do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych umożliwiamy uczniom pogłębianie i rozwijanie pasji humanistycznych. Młodzież ma możliwość wzięcia udziału w warsztatach naukowych organizowanych we współpracy z PWSZ w Krośnie.
W naszej szkole od lat działa Zespół teatralny „Groteska” w którym wychowankowie kształtują swoje zdolności recytatorskie i aktorskie, poznają historię teatru, biorą udział w spotkaniach z aktorami i twórcami współczesnego kina.
Uczniom, którzy pragną rozwijać zainteresowania dziennikarskie i poznać specyfikę tego zawodu proponujemy współpracę z kółkiem dziennikarskim, którego owocem jest gazetka szkolna Ergo Sum. W trzyletnim cyklu kształcenia uczestniczą oni w warsztatach i wykładach dotyczących redagowania i formatowania tekstu, poznają tajniki pracy dziennikarskiej oraz specyfikę tego zawodu. Zgłębiają rolę mediów we współczesnym świecie.
Podczas zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość poznać zasady wykorzystania programów komputerowych do edycji tekstu i grafiki oraz nowoczesne technologie tworzenia gazet internetowych.
W ramach zajęć fakultatywnych nasi wychowankowie uczą się tworzenia i przemyślanego korzystania z różnego rodzaju mediów. Tworzą i prowadzą szkolny radiowęzeł, przygotowują filmy krótkometrażowe, piszą scenariusze spektakli teatralnych, uroczystości i wystąpień szkolnych. Poznają i uczą się w praktyce wykorzystywać środki wyrazu, charakterystyczne dla form tworzywa dziennikarskiego.


Proponowane rozszerzenia:

  • język polski,
  • język angielski,
  • historia

Zajęcia dodatkowe:

  • warsztaty dziennikarskie, zajęcia z teorii kultury, filozofii, interpretacji różnorodnych tekstów w tym filmowych
Przygotuj podanie online