Historia Szkoły

“Troska o wychowanie dzieci i młodzieży …
Odmieni oblicze ziemi”
Bronisław Markiewicz
“Taki będzie wkrótce naród, jaką sobie wychowamy młodzież,”
Bronisław Markiewicz

Przeszło 100 lat temu, dokładnie w 1892 roku bł. Bronisław Markiewicz – Kaplan i charyzmatyczny pedagog rozpoczął swoja działalność wychowawcza i oświatowa w Miejscu Piastowym. Młodzi ludzie, pod jego ojcowskim okiem, uczyli sie tutaj kaletnictwa, introligatorstwa, kowalstwa, szewstwa i wielu innych zawodów.

Mimo różnych zrządzeń losu, zakrętów historii, chwil wielkich, a także trudnych w życiu narodu szkoła trwała, mocno wrośnięta w lokalne środowisko.

Znaczne zmiany w życiu szkoły zaszły po II wojnie światowej. W roku szkolnym 1947/48 szkoła otrzymała nazwę Publicznej Szkoły Zawodowej. W 1950 roku nastąpiło jej upaństwowienie poprzez oficjalne, urzędowe zagarnięcie szkoły i majątku prawowitym właścicielom.

Potrzeba było dopiero zmian ustrojowych w Polsce, by nastąpił „powrót do korzeni”. Pierwszym ważnym wydarzeniem z tym związanym było nadanie szkole w 1990 roku imienia ks. Br. Markiewicza. Potem w roku 1993 nastąpił zwrot majątku prawowitym właścicielom Księżom Michalitom. Lata 1993 - 2000 to okres przejściowy, w którym władze państwowe i zakonne przygotowywały najwłaściwszą formę pracy szkoły w nowych realiach społecznych. Od września 2000 roku organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Księża Michalici).

W latach 2000-2002 został przeprowadzony remont budynku szkolnego i we wrześniu 2002 roku szkoła zaczęła w nim naukę. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowocześnie odnowionych i wyposażonych salach lekcyjnych, a uroczystości i imprezy szkolne w przestronnej i estetycznie urządzonej auli.

Michalicki Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych kontynuuje dzieło bł. Bronisława Markiewicza w zakresie edukacji i wychowania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodych ludzi. Nowoczesne, estetycznie urządzone sale lekcyjne, pracownie komputerowe, warsztaty, biblioteka ze stanowiskami multimedialnymi, siłownia, sklepik, ponadto obszerna aula – wszystko to ma pomóc uczniom we wszechstronnym rozwoju umysłu i ducha.

Szkoła jest placówka publiczna i bezpłatna, bierze udział w wielu projektach, których celem jest podnoszenie standardów nauczania. Organem prowadzącym jest Zgromadzenie św. Michała Archanioła.