Patron Szkoły

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym za patrona szkoły przyjął Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.
Uroczystość nadania imienia szkole miała miejsce
14 października 1990 roku.

Bronisław Bonawentura Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku koło Jarosławia. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie studiował filozofię i teologię a także zdobywał potrzebną formację duchową. Dnia 15 września 1867 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie pracował jako wikariusz w parafiach Harta i Przemyśl.

Po kilkuletniej pracy duszpasterskiej w roku 1873 ks. Bronisław, po otrzymaniu zgody swojego biskupa, rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1876 na polecenie swego biskupa ordynariusza przerwał studia i objął probostwo najpierw w parafii Gać, a potem w parafii Błażowa (diecezja przemyska). W roku 1882 został powołany na profesora homiletyki i teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Realizując swoje powołanie i poszukując swego miejsca w Kościele, ks. Markiewicz dnia 10 listopada 1885 roku opuścił Polskę, udając się do Włoch, gdzie spotkał się z ks. Janem Bosko i wstąpił do jego Zgromadzenia. Po odbyciu nowicjatu i złożeniu ślubów zakonnych pełnił rolę wychowawcy, wykładowcy teologii i duszpasterstwa.
Dnia 24 marca 1892 roku powrócił do diecezji przemyskiej i został proboszczem w parafii Miejsce Piastowe koło Krosna. Jednocześnie rozwinął szeroką działalność charytatywną na rzecz opuszczonej młodzieży i ubogiego ludu.
W 1902 roku założył zakład wychowawczy, który później przekształcił się w szkołę niepubliczną kształcącą w różnych zawodach. Była to szkoła dla ubogiej młodzieży, sierot i dzieci zaniedbanych wychowawczo. Ksiądz Markiewicz nawoływał do sprawiedliwości społecznej, do trzeźwości, do spełniania Kazimierzowskich ślubów narodu, do braterstwa ludów. Dla kontynuacji dzieła owianego duchem powściągliwości i pracy założył nowe rodziny zakonne: Zgromadzenie św. Michała Archanioła (Michalici) i Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (Michalitki).

Ksiądz Bronisław Markiewicz
zmarł w opinii świętości
29 stycznia 1912 roku.

Papież Jan Paweł II ogłosił dekret o heroiczności cnót Czcigodnego Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza. Beatyfikacja ks. Bronisława Markiewicza odbyła się w Warszawie w dniu 19 czerwca 2005 r. Liturgiczne wspomnienie błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza przypada na 30 stycznia.