Informacja dla  KANDYDATÓW

ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły

w roku szkolnym   2020/2021

Witamy  Kandydatów,  ich  Rodziców  i  Opiekunów

 

 

W szkole działa już Komisja Rekrutacyjna, która czuwa nad właściwym przebiegiem Twojej rekrutacji.  Pomożemy Ci przejść tę drogę .

 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

od 12 do 18 sierpnia:

środa 12.08 godz. 9.00 – 12.00 czwartek 13.08 godz. 9.00 – 12.00 piątek 14.08 godz. 9.00 – 12.00 poniedziałek 17.08 godz. 9.00 – 12.00 wtorek 18.08 godz. 9.00 – 12.00

 

Komisja Rekrutacyjna oczekuje na Kandydatów w budynku szkoły na I piętrze
w sali nr 11 -  technikum,   w sali nr 12 – liceum.

Aby proces Twojej rekrutacji przebiegł pomyślnie złóż podanie. Możesz to zrobić osobiście lub on-line w specjalnie przygotowanej aplikacji rekrutacyjnej:  link do aplikacji.

 

Od 26 czerwca do 10 lipca należy uzupełnić dokumentację:

- świadectwo ukończenia szkoły – oryginał lub potwierdzona kopia,

- skrócony odpis aktu urodzenia,

- karta zdrowia ucznia,

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

 

Od 31 lipca do 4 sierpnia należy złożyć zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu  ósmoklasisty.

 

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość złożenia w/w dokumentów w formie elektronicznej (rekrutacja@mzsp.pl) po uprzednim kontakcie z przewodniczącą komisji (nr telefonu podany poniżej)

 

W razie pytań możesz skorzystać z następujących źródeł komunikacji:

 

  forma internetowa:  link do facebooka

  forma kontaktu telefonicznego lub mailowego

  kontakt bezpośredni umożliwiający indywidualne spotkanie
           po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą  Technikum  lub  Szkoły Branżowej  wybierz numer: 

przewodnicząca komisji p. Agnieszka  -  519 722 419

 

Jeśli interesuje Cię propozycja  Liceum  wybierz numer: 

przewodnicząca komisji p. Marta  -  519 722 407

 

Kontakt mailowy:  rekrutacja@mzsp.pl

 

 WAŻNE

Zapraszamy do skorzystania z informacji na temat kierunków w szkole bezpośrednio na stronie lub w zawartych na niej materiałach ( poniżej ) do pobrania.