Dlaczego ten kierunek ...

Programowanie należy współcześnie do najbardziej poszukiwanych kompetencji na rynku pracy. Często jest nazywane trzecim językiem, który warto znać, obok ojczystego i obcego. Uczy analitycznego i logicznego myślenia oraz kreatywności i precyzji. Umiejętność kodowania jest natomiast kluczową kompetencją XXI w. W efekcie kształcenia uczeń uzyskuje kwalifikacje w zawodzie „technik programista”. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki, administracji i zarządzania oraz w firmach informatycznych.

Oferta szkoły

  • projektowanie i tworzenie aplikacji desktopowych i mobilnych, stron i aplikacji WWW, baz danych
  • warsztaty z robotyki
  • zarządzanie bazami danych
  • podstawy algorytmiki
  • akademia CISCO
  • koło webmasterskie

Rozszerzenia

  • informatyka