Dlaczego ten kierunek ...

Kosmetologia to kierunek dedykowany uczniom pragnącym rozwijać swoje pasje związane ze stylizacją i wizażem, a w przyszłości mogącym realizować się w branży kosmetycznej. Celem tego profilu jest przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształtowanie postawy prozdrowotnej i estetycznej oraz umożliwienie kontynuowania nauki w policealnych szkołach kosmetycznych i na uczelniach wyższych.

Oferta szkoły

  • wizaż i kreowanie wizerunku w formie warsztatowej
  • podstawy dermatologii
  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • certyfikaty z zakresu kosmetologii
  • nowoczesne pracownie
  • profesjonalne laboratoria chemiczne

Rozszerzenia

  • język angielski
  • biologia