Dlaczego ten kierunek ...

Technik Technologii Drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie procesu produkcji i kierowanie nim w zakładach przemysłu drzewnego. Absolwent po ukończeniu szkoły może pracować w zakładach produkujących meble, stolarkę budowlaną oraz w tartacznictwie. Posiada kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku: kierownik zakładu drzewnego, działu produkcyjnego, mistrz produkcji, technik kontroli jakości, projektant oraz specjalista do spraw bezpieczeństwa w zakładach przemysłu drzewnego.

Oferta szkoły

  • AutoCad, PaletteCad
  • obrabiarki CNC
  • obsługa programów komputerowych do projektowania mebli
  • język obcy zawodowy
  • nowoczesne warsztaty szkolne

Rozszerzenia

  • geografia

Zobacz film  AKADEMIA STOLARSTWA - miejsce naszych praktyk