Dlaczego ten kierunek ...

Farmacja to branża dynamicznie rozwijająca się w XXI wieku. W obrębie kierunku proponowane są zajęcia w profesjonalnie wyposażonym laboratorium chemicznym. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu farmacji, kształtuje postawę prozdrowotną i proekologiczną oraz umiejętność badawczego sposobu myślenia. Absolwent szkoły z powodzeniem może ubiegać się o miejsce na akademiach medycznych.

Oferta szkoły

  • język łaciński medyczny
  • elementy anatomii i fizjologii człowieka
  • analiza produktów leczniczych i medycznych
  • technika sporządzania leków
  • zajęcia z zakresu farmakologii
  • nowoczesne pracownie
  • profesjonalne laboratoria chemiczne

Rozszerzenia

  • chemia
  • biologia